Ikasampung Taon ng Pagkawala nina Honor Ayroso at Johnny Orcino

Pagkat sa puso nati’y di sila mawawala

Samahan ninyo kaming gunitain at pagpugayan sina Johnny Orcino at Honor Ayroso sa darating na Pebrero 10, 2012. Magkita-kita tayo sa tapat ng San Jose City Hall, 11:30 ng umaga. Magdaraos ng programa at ekumenikal na misa sa tapat ng San Jose City Public Market nang 12 ng tanghali.

Ngayong Peb. 9, 2012 ay 10 taon na mula nang dukutin at itago ng estado sina Honor at Johnny. Sila’y mga magigiting na organisador ng magsasaka na una nang dinukot, tinortyur at ikinulong noong rehimen ni Corazon Aquino. Hindi naging hadlang ang hirap nilang dinanas sa kamay ng militar at patuloy na naging matapat sa pag-oorganisa at paglilingkod sa bayan. Kung kaya’t muli silang tinarget at hanggang ngayon ay patuloy na nawawala.

Pero para sa atin na mga kapamilya at kaibigan nina Honor at Johnny, ang kanilang diwa at adhikain ay nananatiling matingkad sa ating mga puso.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s