Image

Ilitaw ang 16 desaparecidos sa ilalim ng Oplan Bayanihan ni Aquino!

TUWING IKA-30 ng Agosto, ginugunita ang Pandaigdigang Araw ng mga Nawawala (International Day of the Disappeared).

Ang sapilitang pagkawala (enforced disappearance) ang isa sa pinakamasahol na paglabag sa karapatang pantao. Walang pinipiling oras at lugar ang pagdukot sa mga biktima. Iwinawala sila sa paningin ng publiko. Walang alam ang kanilang mga kaanak at kaibigan sa kanilang kinaroroonan o ano ang kanilang kalagayan.

Sino ang mga desaparecidos? Sila’y mga ordinaryong mamamayan – mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, katutubo. Sila’y mga aktibistang naninindigan laban sa mga kontra-mamamayang patakaran ng gobyerno at naghaharing uri.

Mula Hunyo 2010 hanggang sa kasalukuyan, mayroon nang 16 desaparecidos sa ilalim ng asenderong pangulong Aquino. Marami sa kanila ay mga magsasaka na naggigiit ng kanilang karapatan sa lupa, at nagsusulong ng tunay na reporma sa lupa.

Samantala, wala pa ring inililitaw sa 206 biktima ng sapilitang pagkawala sa ilalim ni Arroyo – kabilang sina Jonas Burgos, mga estudyante ng UP na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan, at daan-daan pang mamamayan. Hanggang sa ngayon, nagtatago pa rin ang berdugong si retired Maj. Gen. Jovito Palparan na utak sa maraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa mga rehiyon kung saan siya nadestino.

Nagpapatuloy ang mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng mapanupil na Oplan Bayanihan ni Noynoy Aquino. Wala itong pinagkaiba sa mga naunang oplan na tugisin ang mga “kaaway ng estado.”  Walang ibang may motibo at kakayahan para magsagawa ng gera laban sa mamamayan kundi ang gobyerno mismo.

Hindi tumitigil ang pagpatay, pagdukot, iligal na pag-aresto sa ilalim ng rehimeng Aquino. Patuloy ang malawakang deployment ng militar sa komunidad, habang nagkukubli sa mga tinatawag na “peace and development programs.” Patuloy ang paniniktik at harassment lalo na sa mga komunidad na may aktibong paglaban sa mga patakarang nagpapahirap sa kanila.

Isinasagawa ang pagdukot at sapilitang pagkawala para patahimikin ang mamamayang lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Kailangang tutulan ang sapilitang pagkawala hindi lang ng mga kaanak at kaibigan, kundi ng mas maraming mamamayan na naniniwalang walang sinuman ang dapat maging desaparecido. Kailangang magsama-sama para labanan ang patakaran ng panunupil na ginagamit ng gobyerno laban sa mamamayan.

Ilitaw ang lahat ng nawawala!

Ibasura ang Oplan Bayanihan!

August 30 is the International Day of the Disappeared.
Beginning this week, we call on all netizens to temporarily change their profile photos until August 30 with this image (link below) which lists the hundreds of victims of enforced disappearance including the 16 desaparecidos under Noynoy Aquino.
Please join us as we call to an end to enforced disappearance and to surface all desaparecidos.AUG 2013 Desap Day copy 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s