International Day of the Disappeared 2010

"Pandaigdigang Araw ng mga Nawawala"

Payag ka ba na magpatuloy ito?
Ang mga pagdukot,iligal na paghuli atpagkakulong, at pagtortyur…

NANGAKO si Pres. Noynoy Aquino na tatahakin ang “matuwid” na landas. Uusigin at parurusahan daw niya ang nakaraang rehimen ni Macapagal-Arroyo sa mga kasalanan nito.

Talamak ang paglabag sa karapatang pantao sa panahon ni Arroyo. Umabot sa 1,206 ang pinaslang, may 206 ang dinukot at nawawala. May 343 ang ikinulong sa gawa-gawang kaso. Hindi nagsasalita si Aquino upang panagutin si Arroyo. Sa halip, ipinagpatuloy ang mapanupil na patakarang Oplan Bantay Laya na ipinatupad ni Arroyo.

Kung si Aquino ay kabaligtaran ni Arroyo, bakit nagpapatuloy ang inhustisya at pagyurak sa karapatan? Hindi pa rin inililitaw si Jonas Burgos, Karen Empeno, Sherlyn Cadapan at iba pang dinukot at patuloy na nawawala. Patuloy ang pagtanggi ng militar na ilitaw ang dinukot. Walang kibo lamang si Aquino.

Dalawang linggo pa lang nakakaupo sa pwesto ay lima na ang biktima ng pampulitikang pamamasalang. Patuloy ang iligal na pagtortyur at pagkulong sa mga doktor, nars at health workers na tinaguriang “Morong 43”. Tuloy din ng pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso para patahimikin ang mga nagrereklamo at nagpoprotesta.

Hinahadlangan ang pamamahagi ng lupa sa magsasaka. Sahod-alipin ang manggagawa. Sinisibak sa trabaho maging empleyado. Walang disenteng tirahan ang mga maralita. Samantala, tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente, tubig, matrikula, pamasahe, at iba pang bilihin at serbisyo. Pinapatawan pa tayo ng dagdag na buwis gayong walang-kwenta ang serbisyo ng gobyerno.

Nagpapalusot pa si Aquino sa hostage-taking sa Luneta. Sinisi pa niya ang midya.

Mahigit dalawang buwan na sa pwesto si Aquino subalit puro kapalpakan ang ginagawa ng kanyang gobyerno. Huwag na nating hintayin na humaba pa ang listahan ng mga paglabag sa karapatang pantao. Iwaksi ang ilusyon ng pagbabago sa ilalim ng rehimeng US- Aquino.

30 Agosto 2010
Pandaigdigang Araw ng mga Desaparecidos

SUMAMA SA PROROTESTANG-MARTSA

1:00pm Pagtitipon sa UST
2:00pm Martsa patungong Mendiola
Ilitaw ang mga nawawala!
Panagutin ang mga maysala!
Palayain ang Morong 43!
Palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal!
Itigil ang pampulitikang pamamaslang!
Ibasura ang Oplan Bantay-Laya!